Textiel Medewerkers

Overzicht

Vacature Omschrijving

Vacature: Allround Medewerker Interieurtextiel

Locatie:Den Haag

Ben jij gepassioneerd over interieurtextiel en heb je ervaring in het maken, veranderen of repareren van interieurproducten zoals gordijnen, vitrages en accessoires? Dan hebben wij de perfecte functie voor jou!

Functieomschrijving:

Als Allround Medewerker Interieurtextiel werk je in ons atelier, waar je betrokken bent bij het vervaardigen, aanpassen en repareren van diverse interieurproducten. Jouw taken omvatten onder andere het werken met gordijnen, vitrages en bijbehorende accessoires. In deze veelzijdige rol vervul je niet alleen uitvoerende taken, maar ben je ook betrokken bij vaktechnische correcties, begeleiding, instructies, advies en aansturing van het team.

Verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren en coördineren van werkzaamheden met aandacht voor kwaliteit en kwantiteit.
 • Lezen en interpreteren van werkbonnen met precisie.
 • Aansturen en begeleiden van medewerkers of het gehele team.
 • Zorgen voor een efficiënte en gestroomlijnde productie.

Vereisten:

 • Nauwkeurigheid in het uitvoeren van taken.
 • Communicatieve en instructieve vaardigheden.
 • Specialistische kennis van textiel.
 • Discipline in werkuitvoering.
 • Leiderschapsvaardigheden voor het aansturen van een team.

Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie.
 • Werken in een inspirerende omgeving.
 • Mogelijkheden voor professionele groei.
 • Een dynamisch team.

Heb je interesse in de rol van Allround Medewerker Interieurtextiel? Solliciteer dan nu!

Stuur je cv via de knop hieronder op. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

Job Vacancy: Allround Interior Textile Worker

Location: The Hague

Are you passionate about interior textiles and experienced in creating, altering, or repairing interior products like curtains, drapes, and accessories? We have the perfect position for you!

Job Description:

As an Allround Interior Textile Worker, you will be working in our workshop, engaging in the production, alteration, and repair of various interior products. Your tasks will include working with curtains, drapes, and related accessories. In this versatile role, you’ll not only perform executive tasks but also be involved in technical corrections, guidance, instruction, advice, and team management.

Responsibilities:

 • Execute and coordinate tasks with a focus on quality and quantity.
 • Read and interpret work orders with precision.
 • Manage and guide team members.
 • Ensure efficient and streamlined production.

Requirements:

 • Precision in task execution.
 • Communicative and instructive skills.
 • Specialized knowledge of textiles.
 • Discipline in work execution.
 • Leadership skills for team management.

We Offer:

 • A challenging and diverse position.
 • Work in an inspiring environment.
 • Opportunities for professional growth.
 • A dynamic team.

Interested in the role of Allround Interior Textile Worker? Apply now!

Send your resume and motivation with the button down below. We look forward to receiving your application!


Обява за работа: Всестранен Работник по Интериорни Текстили

Местоположение: Den Haag

Харесвате ли интериорни текстили и имате ли опит в създаването, променянето или поправката на интериорни продукти като завеси, драперии и аксесоари? Имаме перфектната позиция за вас!

Описание на Позицията:

Като Всестранен Работник по Интериорни Текстили, ще работите в нашата ателие, участвайки в производството, променянето и поправката на различни интериорни продукти. Вашият обхват на задачи ще включва работа с завеси, драперии и съответните аксесоари. В тази разнообразна роля, ще изпълнявате не само изпълнителски задачи, но и ще бъдете включени в технически корекции, насоки, инструкции, консултации и управление на екипа.

Отговорности:

 • Изпълнение и координация на задачите с акцент върху качеството и количеството.
 • Четене и тълкуване на работни поръчки с прецизност.
 • Управление и насоки за екипа.
 • Осигуряване на ефективно и оптимизирано производство.

Изисквания:

 • Прецизност в изпълнението на задачите.
 • Комуникативни и инструктивни умения.
 • Специализирано познание на текстил.
 • Дисциплина в изпълнението на работата.
 • Умения за ръководство при управление на екип.

Предлагаме:

 • Предизвикателна и разнообразна позиция.
 • Работа в вдъхновяваща обстановка.
 • Възможности за професионален растеж.
 • Динамичен екип.

Заинтересовани от ролята на Всестранен Работник по Интериорни Текстили? Кандидатствайте сега!

Изпратете вашето CV и мотивационно писмо на info@powerforcebv.nl. Очакваме с нетърпение вашето кандидатстване!

Contract
Full Time

Solliciteren

 

Om je aan te melden, kun je een e-mail sturen naar info@powerforcebv.nl of op de knop "Solliciteren" drukken.

Solliciteren

Solliciteren voor deze functie?

*
*
* Attach your resume. Max size 2mb Allowed Type(s): pdf