Boekettenmaker (Fulltime)

Fulltime @Powerforce Uitzendgroep B.V. in Logistiek
 • Geplaatst op: : januari 11, 2024
 • Apply Before : april 30, 2024
 • 0 Sollicitatie's
 • Bekeken 164
Vacature mailen

Vacature nummer

 • Vacaturenummer 48784

Vacature Omschrijving

Vacature: Boekettenmaker

Locatie: Den Haag

Functieomschrijving:

Wij zijn op zoek naar getalenteerde boekettenmakers om ons team te versterken. Als boekettenmaker ben je verantwoordelijk voor het creëren van prachtige bloemboeketten en arrangementen die onze klanten versteld doen staan. Je hebt oog voor detail, een passie voor bloemen en een creatieve aanpak.

Verantwoordelijkheden:

 • Het selecteren van bloemen en groene planten van hoge kwaliteit.
 • Het samenstellen van boeketten en arrangementen volgens ontwerpspecificaties.
 • Zorgen voor een aantrekkelijke presentatie van de boeketten.
 • Het onderhouden van de voorraad bloemen en materialen.
 • Klantenservice verlenen en klantverzoeken efficiënt afhandelen.
 • Opruimen en schoonhouden van de werkruimte.

Vereisten:

 • Passie voor bloemen en bloemschikken.
 • Ervaring als boekettenmaker of bloemist is een pluspunt.
 • Creativiteit en oog voor esthetiek.
 • Goede communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid.
 • Bereidheid om flexibele uren te werken, inclusief weekenden en feestdagen.

Wij bieden een inspirerende werkomgeving, de mogelijkheid om je creatieve talenten te ontplooien en groeikansen binnen ons bedrijf. Als je enthousiast bent over deze functie en voldoet aan de vereisten, nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je gegevens door via de knop hier beneden.


Vacancy: Bouquet Maker

Location: Den Haag

Job Description:

We are looking for talented bouquet makers to join our team. As a bouquet maker, you are responsible for creating beautiful flower bouquets and arrangements that will amaze our customers. You have an eye for detail, a passion for flowers, and a creative approach.

Responsibilities:

 • Selecting high-quality flowers and green plants.
 • Assembling bouquets and arrangements according to design specifications.
 • Ensuring an attractive presentation of the bouquets.
 • Maintaining the inventory of flowers and materials.
 • Providing customer service and efficiently handling customer requests.
 • Cleaning and maintaining the workspace.

Requirements:

 • Passion for flowers and floral arrangements.
 • Experience as a bouquet maker or florist is a plus.
 • Creativity and an eye for aesthetics.
 • Good communication skills and customer orientation.
 • Willingness to work flexible hours, including weekends and holidays.

We offer an inspiring work environment, the opportunity to unleash your creative talents, and growth prospects within our company. If you are excited about this position and meet the requirements, we invite you to apply. Send your details through the button below.


Обява за работа: Изработвач на букети

Местоположение: Ден Хаг

Описание на позицията:

Търсим талантливи изработвачи на букети, които да се присъединят към нашия екип. Като изработвач на букети, вие сте отговорни за създаването на красиви цветни букети и аранжименти, които ще впечатлят нашите клиенти. Имате око за детайл, страст към цветята и креативен подход.

Отговорности:

 • Избор на висококачествени цветя и зеленина.
 • Съставяне на букети и аранжименти съгласно дизайн спецификациите.
 • Осигуряване на атрактивна презентация на букетите.
 • Поддържане на инвентара от цветя и материали.
 • Осигуряване на обслужване на клиенти и ефективно справяне с техните заявки.
 • Почистване и поддържане на работното пространство.

Изисквания:

 • Страст към цветята и цветарството.
 • Опит като изработвач на букети или цветар е предимство.
 • Креативност и чувство за естетика.
 • Добри комуникативни умения и клиентска ориентация.
 • Готовност за работа в гъвкав работен график, включително през уикенди и празници.

Предлагаме вдъхновяваща работна среда, възможността да разгърнете своите творчески таланти и възможности за развитие в нашата компания. Ако сте вълнувани от тази позиция и отговаряте на изискванията, ви каним да кандидатствате. Изпратете данните си чрез бутона по-долу.

Andere vacatures die u wellicht leuk vindt!