Certificeringen

NEN

SNA Certificaat

Het doel van de SNA-certificering is om de risico's op fraude en illegale arbeidspraktijken in de arbeidsketen te beperken. Bedrijven die het SNA-certificaat behalen, hebben aangetoond dat ze hun personeelsadministratie en -registratie op orde hebben, de juiste loonheffingen en omzetbelasting betalen en voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid.

Onze
Certificeringen

Het SNA-certificaat staat voor Stichting Normering Arbeid. Dit certificaat is een erkenning in Nederland die aangeeft dat een onderneming voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van arbeid