Bosmaaier Groenvoorziening

Overzicht

Vacature Omschrijving

Vacature: Bosmaaier

Locatie:  Den Haag

Functieomschrijving:

Wij zijn op zoek naar een ervaren bosmaaier om ons team te versterken. Als bosmaaier ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van groene ruimtes, tuinen en terreinen door gras, onkruid en vegetatie te maaien en te trimmen. Je zult werken met verschillende soorten maaimachines en gereedschappen.

Verantwoordelijkheden:

 • Het maaien en trimmen van gras, onkruid en vegetatie op verschillende locaties.
 • Onderhoud en inspectie van maaimachines en gereedschappen.
 • Veiligheidsprocedures naleven en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
 • Samenwerken met het team om projecten efficiënt af te ronden.
 • Het bijhouden van werklogboeken en rapporteren aan de leidinggevende.

Vereisten:

 • Ervaring als bosmaaier of in een vergelijkbare functie is een pluspunt.
 • Bekendheid met verschillende maaimachines en gereedschappen.
 • Fysiek in staat om langdurig buiten te werken en repetitieve taken uit te voeren.
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften en -procedures.
 • Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden een competitief salaris en de mogelijkheid om deel uit te maken van een dynamisch team. Als je geïnteresseerd bent in deze functie en voldoet aan de vereisten, nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je gegevens door via de contactformulier hieronder.


Vacancy: Brush Cutter Operator

Location: Den Haag

Job Description:

We are looking for an experienced brush cutter operator to join our team. As a brush cutter operator, you will be responsible for maintaining green spaces, gardens, and grounds by mowing and trimming grass, weeds, and vegetation. You will work with various types of mowing machines and tools.

Responsibilities:

 • Mowing and trimming grass, weeds, and vegetation at various locations.
 • Maintenance and inspection of mowing machines and tools.
 • Adherence to safety procedures and wearing personal protective equipment.
 • Collaborating with the team to efficiently complete projects.
 • Keeping work logs and reporting to the supervisor.

Requirements:

 • Experience as a brush cutter operator or in a similar role is a plus.
 • Familiarity with various mowing machines and tools.
 • Physically capable of working outdoors for extended periods and performing repetitive tasks.
 • Knowledge of safety regulations and procedures.
 • Team player with good communication skills.

We offer a competitive salary and the opportunity to be part of a dynamic team. If you are interested in this position and meet the requirements, we invite you to apply. Send your details via the contact form below.


Обява за работа: Оператор на тример за трева

Местоположение: Ден Хаг

Описание на позицията:

Търсим опитен оператор на тример за трева, който да се присъедини към нашия екип. Като оператор на тример за трева, вие ще бъдете отговорни за поддръжката на зелени площи, градини и терени чрез косене и подрязване на трева, плевели и растителност. Ще работите с различни видове тримери и инструменти.

Отговорности:

 • Косене и подрязване на трева, плевели и растителност на различни места.
 • Поддръжка и проверка на тримери и инструменти.
 • Спазване на процедурите за безопасност и носене на лични предпазни средства.
 • Сътрудничество с екипа за ефективно изпълнение на проекти.
 • Поддържане на работни бележки и докладване на началния ръководител.

Изисквания:

 • Опит като оператор на тример за трева или в подобна област е предимство.
 • Знание за различни видове тримери и инструменти.
 • Физическа способност за работа на открито за продължителни периоди и изпълнение на повтарящи се задачи.
 • Познание на правилата и процедурите за безопасност.
 • Отборен играч с добри комуникативни умения.

Предлагаме конкурентно възнаграждение и възможността да станете част от динамичен екип. Ако сте заинтересовани от тази позиция и отговаряте на изискванията, ви каним да кандидатствате. Изпратете данните си чрез контактната форма по-долу.

Contract
Full Time

Solliciteren

 

Om je aan te melden, kun je een e-mail sturen naar info@powerforcebv.nl of op de knop "Solliciteren" drukken.

Solliciteren

Solliciteren voor deze functie?

*
*
* Attach your resume. Max size 2mb Allowed Type(s): pdf