Assemblage Medewerker

Overzicht

Vacature Omschrijving

Job Vacancy: Packaging and Assembly Employee

Location: The Hague

Job Description:

Are you looking for a job where you can make a significant contribution to the production process? We are searching for enthusiastic employees for our packaging and assembly department. In this role, you will be responsible for packaging and assembling products according to specifications and instructions.

Responsibilities:

 • Packaging products with the right materials and methods.
 • Assembling parts and components according to required specifications.
 • Performing quality control to inspect products and ensure they meet standards.
 • Keeping track of production data and reporting to the team leader.
 • Maintaining a clean and safe workplace.

Requirements:

 • High school diploma.
 • Experience in packaging and assembly is an advantage.
 • Dexterity and attention to detail.
 • Good team player with communication skills.
 • Willingness to work flexible hours if necessary.

We offer an inspiring work environment, the opportunity to develop your creative talents, and growth opportunities within our company. If you are enthusiastic about this position and meet the requirements, we invite you to apply. Send your details through the button below.


Работна Позиция: Служител по Опаковане и Сглобяване

Местоположение: Ден Хаг

Описание на Позицията:

Търсите ли работа, при която можете да допринесете значително за производствения процес? Търсим ентусиазирани служители за нашия отдел по опаковане и сглобяване. В тази роля ще бъдете отговорни за опаковане и сглобяване на продукти според спецификациите и инструкциите.

Отговорности:

 • Опаковане на продукти с правилните материали и методи.
 • Сглобяване на части и компоненти според изискваните спецификации.
 • Извършване на контрол на качеството за инспекция на продуктите и осигуряване, че те отговарят на стандартите.
 • Следене на производствените данни и докладване на ръководителя на екипа.
 • Поддържане на чисто и безопасно работно място.

Изисквания:

 • Средно образование.
 • Опит в областта на опаковането и сглобяването е предимство.
 • Ловкост и внимание към детайлите.
 • Добър отборен играч с комуникативни умения.
 • Готовност за работа в гъвкав работен график при необходимост.

Предлагаме вдъхновяваща работна среда, възможността да развивате своите творчески таланти и възможности за растеж в нашата компания. Ако сте вълнувани от тази позиция и отговаряте на изискванията, ви каним да кандидатствате. Изпратете данните си чрез бутона по-долу.

Contract
Full Time

Solliciteren

 

Om je aan te melden, kun je een e-mail sturen naar info@powerforcebv.nl of op de knop "Solliciteren" drukken.

Solliciteren

Solliciteren voor deze functie?

*
*
* Attach your resume. Max size 2mb Allowed Type(s): pdf