Uitzendbureau met de juiste certificeringen

Powerforce Uitzendgroep B.V. is nauw betrokken bij haar uitzendkrachten en opdrachtgevers en hanteert een toetsbare en gestructureerde werkwijze. We hebben diverse certificeringen en zijn lid van de NBBU, dé brancheorganisatie voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Elk jaar worden de certificeringen opnieuw getoetst door bevoegde instanties. Op die manier worden onze certificaten onderhouden en verlengd.

Gecertificeerd uitzendbureau.
Wij zijn onder andere NBBU-gecertificeerd. Met dit keurmerk bewijzen wij onder meer dat de (personeel)administratie op orde is, dat op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afgedragen worden en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Tevens behoeden wij met dit keurmerk onze opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet-afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden.

Wij garanderen dat:

✓ de administratie op orde is,
✓ op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afgedragen worden,
✓ onze medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten,
✓ medewerkers veilig kunnen werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven, en
✓ onze processen regelmatig getoetst worden door een externe organisatie.

Stichting Normering Arbeid

NNBU is De Norm voor betrouwbaarheid. De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het NBBU-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het NBBU-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.

Op zoek naar de
juiste persoon
binnen uw team?

Wij vinden de perfecte match.